Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Ziynet Eşyası (Kadına Düğünde Takılan Takılar) Alacağı Davası Hakkında Merak Edilenler

*Kadın eş tarafından açılan ziynet eşyası alacağı davasının konusu olan eşyalar;

Düğünde kadına takılan bilezik, küpe, yüzük kolye, iğne, gerdanlık olarak sıralanan eşyalar; ziynet eşyası olarak tanımlanmaktadır. Evlenme sebebiyle kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından takılmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayılır.

*Eğer düğünde ziynet eşyası yerine para takılmış ise, bunun için de dava açılması mümkündür.

*Ziynet eşyası iadesi davasının açılması için boşanmanın gerçekleşmesi veya mal rejiminin tasfiye edilmiş olmasına gerek yoktur. Ayrıca boşanma davası ile birlikte de ikame edilebilir. Boşanma davasından tefrik edilmesi önerilmekle birlikte, tefrik edilmezse, Yargıtay bozma sebebi değildir. Davalar, birlikte de yürütülebilir.

*Davacı, dava konusu yaptığı ziynet eşyaların cins, nitelik, kıymetleriyle ilgili açık ve net birşekilde somutlaştırmalıdır. Aksi halde bu konuda kadın lehine hüküm kurulması mümkün değildir.

*Ziynet alacağı davasında kadın önce ziynet eşyalarının varlığını ispat etmelidir.

Hayat deneyimlerine göre olağan olanın dava konusu edilen ziynet eşyasının kadının üzerinde olması ya da evde saklanması, muhafaza edilmesidir. Ziynet eşyasının, erkeğin zilyetlik ve korumasına terk edilmesi olağan durumla bağdaşmaz.

*Ziynet eşyalarının kadın üzerinde taşınması doğal ise de kadının evden ayrılırken altınlarını taşıyacak durumda olmadığı anlaşılmışsa davanın kabulü ya da reddi hakkında verilecek kararda bu olgular dikkate alınacaktır. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi tarafından kadının davasının kabulünü gerektiren olgular;

-Kadının fiziksel şiddete uğrayarak evden ayrılması,

-Hastaneye giderek kadının evden ayrılması,

-Kadının kovularak evden ayrılması,

-Evlilik birliği sırasında kadının altınlarının bozdurulması,

-Kayın hısımlarınca kadının altınlarının elinden alınması,

-Kiralama suretiyle altın takılması,

-Kasa anahtarlarının kadında bulunmaması.

*Ziynet alacağı davasında davacının seçim hakkı vardır: Davacı seçimlik hakkını kullanarak dava konusu ziynet eşyalarını aynen isteyebilir. Mahkeme istekle bağlı olduğundan ziynet eşyalarının aynen iadesine karar vermelidir. Davacı, seçimlik hakkını kullanarak ziynet eşyalarının sadece bedelini isteyebilir.
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -