Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku Borçlar Hukuku ’nun konusu, sözleşmeden doğan borç ilişkileri yanında haksız fillerden doğan tazminat talebi ihtilafları ve sebepsiz zenginleşmeden doğan iade davaları, ayrıca sözleşmelerin kurulması, hükümleri, geçerliği ve sona ermesi, ifa edilmelerini düzenleyici hükümler, ifa etmeme halleridir. Ayrıca Özel Borçlar Hukuku kısmında Satım, Kira, Eser (özellikle İnşaat), Vekalet, Adi Ortaklık gibi sözleşmelerin düzenlendiği hükümler yer alır.

Borçlar Hukuku

Borçlar Kanunu’nda düzenlenmeyen ne var ki uygulamada sözleşme özgürlüğü ilkesine dayanarak gelişen yeni sözleşmeler ve karma sözleşmeler de yine bu alanda ele alınır.  Örnek verirsek finansal kiralama, franchising, factoring ve jon venture sözleşmeleri burada zikredebiliriz.
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -