Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

Eşya HukukuBu hukuk dalı özellikle mal dediğimiz ve taşınır ve taşınmaz diye ayırdığımız malvarlığı değeri olan nesneler üzerindeki zilyetlik durumu, bundan doğan ihtilaflar, taşınmazlarda tapulama ve tapu kütüğüne taşınmazlar üzerindeki hakların yazımı sorunlarıyla, ayrıca birlikte mülkiyetin ayrıldığı paydaşlık veya taksim edilmemiş mirasta olduğu gibi elbirliği mülkiyeti sorunlarıyla uğraşır.

Eşya Hukuku

Bundan sonra taşınmaz mülkiyetinin özellikle sağlararası devir yoluyla kazanılması sorunu, devir yolu dışında özellikle kazandırıcı zamanaşımıyla kazanılması sorunları da bu alana girer. Kat mülkiyeti ve toplu mülkiyet, devremülk gibi alanlar ve bu alanlarda doğan ihtilaflar da Eşya Hukuku’nun ilgi alanında ele alınır. Son olarak taşınır ve taşınmaz rehni ve sınırlı ayni haklar (intifa hakkı gibi) yine Eşya Hukuku’nda ele alınmaktadır.
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -