Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Miras Hukuku

Miras HukukuMiras Hukuku ’nda, önce ve başlıca ele alınan sorunlardan birisi mirasçılığın tespitidir. Kimlerin somut olayda mirasçı olduğu tespit edilir. Yasal mirasçıların bir kısmı, saklı paylı mirasçıdır. Bunların saklı payına tecavüz olduğu takdirde tenkis davası dediğimiz dava söz konusu olur. Bunun yanında saklı paylı mirasçılardan mal kaçırma dolayısıyla yapılan muvazaalı işlemler vardır. Bu sorunlara ilişkin ihtilaflar da Miras Hukuku’nda ve Eşya Hukuku’nda ele alınır. Miras Hukuku’nun ikinci önemli alanı; Ölüme Bağlı Tasarruflar alanıdır. Ölüme Bağlı Tasarruf denilince bundan; Vasiyet ve Miras Sözleşmesi anlaşılır. Ayrıca bu iki ölüme bağlı tasarrufun içeriğine dahil olabilecek münferit ölüme bağlı tasarruflar vardır. Belirli Mal Bırakma (Belirli Mal Vasiyeti) veya Mirasçı Atama gibi ayrıca ölüme bağlı tasarrufların iptali davası veya geçersizliği iddiası uygulamada çok rastlanılan iddialardandır. Ölüme bağlı tasarruflardan birisi Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) tasarrufudur.

Miras Hukuku

Miras Hukuku ’nun diğer bir alanı da mirasın açılması, terekenin korunması için gerekli tedbirlerin alınması safhasıdır. Bundan sonra da mirasçılar arasındaki el birliği mülkiyeti durumundan paylı mülkiyete veya miras taksimiyle münferit mülkiyete geçilmesinden doğan ihtilaflar da bu hukukun yetki ve düzenleme alanına girer.
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -