Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Yargıtay 21. Ceza Dairesi 09.06.2016

Yargıtay 21. Ceza Dairesi yuksek-mahkemeler3
2015/5066 E. , 2016/5083 K., 09.06.2016

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması
HÜKÜM : Mahkumiyet

Sanığın, katılana ait imzalı boş çeki tespit edilemeyen bir şekilde ele geçirerek boş yerlerini doldurduktan sonra kullandığının iddia ve kabul olunduğu olayda; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından, katılan vekilince dilekçesine ek olarak sunulan mektubun gerçekliğinin araştırılması, gerekmesi halinde mektuptaki imzanın sanığın eli ürünü olup olmadığı yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılması, mümkün olduğu takdirde suça konu çek yaprağının banka tarafından ilgiliye hangi tarihte verildiğinin tespiti ile belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdiri hakime ait olduğu cihetle, suça konu çek aslının duruşmaya getirtilip incelenmek suretiyle, özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması, aldatıcı nitelikte olup olmadığının kararda tartışılması, gerektiğinde sahteliği hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp ve denetime imkan verecek şekilde dosya içine konulmasından sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yargıtay 21. Ceza Dairesi 09.06.2016

Kabul ve uygulamaya göre de, Sanığın, katılana ait imzalı boş çeki tespit edilemeyen bir şekilde ele geçirerek boş yerlerini doldurduktan sonra kullandığının sübutu halinde, eylemin TCK.nın 209/2. maddesi yollamasıyla 204/1. maddesinde belirtilen resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgı sonucu yazılı şekilde açığa imzanın kötüye kullanılmasından mahkumiyet hükmü kurulması

Yasaya aykırı, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 s
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -