Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Pozitif Ayrımcılık

Pozitif Ayrımcılık haftanin-yuksek_mahkeme_karari

Medeni Kanun değiştirilirken “pozitif ayırımcılık” terimi henüz “in” değil , moda olmamıştır.

Kadın dernekleri de 28 Şubat sonrasında “Pozitif ayırımcılık” kavramının bir “gerici erkek oyunu” olduğu yönünde şartlandırılmıştı.

Yirminci yüzyıl başlarında kabul edilen ve yürürlüğe giren önceki Medeni Kanun’da katın aleyhine hükümler bulunsa da “ pozitif ayrımcılık” yükümleri de yok değildi.

Yazık ki kadın dernekleri bu konuda bilinçli davranmadılar ve “hanımefendilere artık karı denmeyecek!” gibi oyunlara geldiler.

“Edinilmiş Mallara Katılma” rejimi mecburi ve tek rejim olmadığı için, mal ayrılığı rejimi dayatılan kadınlar için koruyucu etkisi olmadı.

Hatta karşılaştığım bir olayda yeni Medeni Kanun döneminde evlenen bir kadına “Mal Ayrılığı Rejimi”nin bile değil sözde ivazlı bir feragat sözleşmesi ile, (50) TL. Karşılığı  kocasının miras hakkından feragatin dayatıldığını da gördüm.

Yeni Medeni Kanunun Aile ve Miras Hukuk kuralları eşitlik ilkesinin ayrılmaz boyutu olan Hakkaniyet ilkesinin alt ilkesini oluşturan pozitif ayırımcılık Anayasal ilkesine uydurulmalıdır.

Çalışma hayatında kadınların özel olarak korunması hükmü de “Pozitif ayırımcılık” teriminin yaygınlaşmasından önce. Esasen Anayasa’da yer alan bir pozitif ayırımcılık kuralıdır.

Bu da kağıt üzerinde kalmayıp hayata geçirilmelidir.

Anayasa’nın aileye ilişkin 41. maddesine de “eşler arasında eşitlik ilkesi ‘ nin gerçekleşebilmesi için pozitif ayırımcılık ilkesi getirilmeli , sadece “ana”nın değil, “kadın eş “ in korunması sağlanmalıdır.

Pozitif Ayrımcılık

Başlarını örten kadınlar , “pozitif ayırımcılık” şöyle  dursun, eşitlik ilkesinin korumasından bile yoksun “parya” halinden kurtarılmalı ,  bu Hukuk ayıbına artık son verilmelidir.

Töre cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olayları için gerçekten caydırıcı olacak cezalar getirilmelidir.

Erkeğe güvenerek evli gibi birlikte yaşamaya razı olmuş kadınlara, ansızın sokağa atılmaları halinde, kusursuz eşe boşanmada tanınan “fer’i sonuçlar”ın tümünden yararlanma imkanı verilmelidir.

Av.Kezban Hatemi
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -