Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Nafaka Arttırım Davası

nafaka-attirim-davasiNafaka Arttırım Davası Eş nafakası olarak da bilinen nafaka, boşanma veya ayrılık sonrasında eşlerden birinin diğerine maddi destek sağlamasını gerektiren yasal bir yükümlülüktür. Nafakanın amacı, alıcı eşin evlilik sırasında yaşanana benzer bir yaşam standardını sürdürebilmesini sağlamaktır.  Nafaka Arttırım Davasında Ancak koşullar değişebilir ve orijinal nafaka sözleşmesi artık alıcının ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayabilir. Bu yazımızda, nafaka ödemelerinin artırılması gerekliliğini, böyle bir artışın faydalarını ve ortaya çıkabilecek itirazları ele alacağız.

Nafaka ödemelerinde artış ihtiyacı

Asıl nafaka sözleşmesi yapıldığından beri yaşam maliyeti önemli ölçüde artmıştır. . Bu, alıcının masraflarının arttığı ve orijinal nafaka ödemelerinin artık yeterli olmayabileceği anlamına gelir. Ayrıca, alıcının mali durumu değişmiş olabilir ve yaşam standartlarını korumak için ek desteğe ihtiyaç duyabilir. Tersine, ödeyenin mali durumu iyileşerek ödemelerde artış sağlamalarını sağlayabilir. Örneğin, ödeyen kişi gelirinde önemli bir artış elde ettiyse, nafaka olarak daha fazla ödemeyi karşılayabilir.

Nafaka ödemelerindeki artışın alıcı için çeşitli faydaları vardır. İlk olarak, evlilik sırasında yaşadıklarına benzer bir yaşam standardını korumalarına izin verecektir. Bu, alıcının evlilik sırasında mali olarak ödeyene bağımlı olması durumunda özellikle önemlidir. Nafaka Arttırım Davasına İkincisi, alıcı, stresi ve endişeyi azaltabilen finansal istikrar ve güvenliğe sahip olacaktır. Son olarak, ödemelerdeki artış mali stresi azaltacak ve alıcının kişisel ve profesyonel hedeflerine odaklanmasını sağlayacaktır. Bu, üretkenliğin artmasına ve daha iyi bir yaşam kalitesine yol açabilir.

Nafaka ödemelerinin artırılmasına itiraz

Ödeyen kişi, çeşitli nedenlerle nafaka ödemelerindeki artışa itiraz edebilir. İlk olarak, ödemelerde bir artışı karşılayamayacaklarını iddia edebilirler. Bunun nedeni, işlerini kaybetmeleri veya gelirlerinde azalma gibi mali durumlarındaki bir değişiklik olabilir. İkinci olarak, ödeyen, alıcının kendi kendine yettiğini ve artık mali desteğe ihtiyacı olmadığını iddia edebilir. Son olarak, ödeyici, koşullardaki değişikliklere bakılmaksızın orijinal sözleşmeye uyulması gerektiğini iddia edebilir. Ancak, orijinal sözleşmenin artık alıcının ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtmek önemlidir, bu durumda bir değişiklik gerekebilir.

Alıcının mali durumu değişmesi

Sonuç olarak, alıcının ihtiyaçları sözleşmeden bu yana değiştiyse, nafaka ödemelerinde bir artış gerekli olabilir. orijinal anlaşma yapıldı. Ödemelerdeki artışın faydaları, alıcı için finansal istikrar ve güvenliğin yanı sıra evlilik sırasında yaşanana benzer bir yaşam standardını sürdürme becerisini içerir. Ancak itirazlar olabilir ve ödemelerde bir artışın gerekli olup olmadığına karar verirken ödeyenin mali durumunu ve orijinal sözleşmeyi dikkate almak önemlidir. Nihai olarak, nafakanın amacı, boşanma veya ayrılıktan sonra her iki tarafın da ilerleyebilmesini ve mali bağımsızlığını tesis edebilmesini sağlamaktır.
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -