Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Kat Karşılığı İnşaat Vaadi Sözleşmesi Hakkında

Kat Karşılığı İnşaat Vaadi Sözleşmesi Hakkında Kısa Görüş Kat Karşılığı İnşaat

Önceki Medeni Kanunda Kat Karşılığı İnşaat Vaadine ilişkin bir kural yoktu. Bu gün yürürlükte olan kanunun 1009. Maddesinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin şerh edilebileceği belirtilmektedir. Ancak bu şerhin görevi kanaatimce yanlış değerlendirilmektedir. Bu şerh arsa sahibinin dönme hakkına 3. Kişilere karşı ayni etki kazandıran bir şerh değildir. Dönme hakkını aynı etki kazandıran şerh bağışlama sözleşmesinde bağışlananın bağışlayandan önce ölmesi halinde sözleşmeye konabilecek dönme imkanına ilişkindir. Bu şerh verilmişse bağışlayan dönme hakkını – bu şerhin tapu kütüğünü kilitlemeyeceği ve 3. Kişilere devir yapılabileceği kabul edildiği takdirde – bağışlanılanı devralana karşı dönme hakkını kullanabilir. Ancak bu durumda da dönmenin ayni etkisi olmamak gerekir. Dönme beyanının 3. Kişiye varması ile 3. Kişinin sona eren sebep dolayısı ile bir iade borcu doğar. Yoksa dönme beyanının 3 kişiye varması ile mülkiyet kendiliğinden bağışlayana dönmez.

1009. maddede dönme hakkının şerhinden bahsedilmemektedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden bahsedilmektedir. Oysa TBK 292’de açıkça bağışlayana dönme koşulunu tapu siciline şerh verileceği söylenmektedir. Ayni haklar alanında sınırlı sayı ilkesi (numerus clausus) yürürlükte olduğu için TMK 1009’da sözleşme şerhinden bahsedildiği için, bu kuralı dönme hakkının şerhi olarak anlamamıza imkan yoktur. Burada şerhin görevi kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve buna bağlı olan projeye göre belirlenmiş irtifaklı hisselere daha sonra irtifaklı pay almış olan paydaşların sözleşme yapıldığı sırada paydaş olmadıkları için sözleşme kuralları ile bağlı olmamaları gerektiği iddialarını önlemektir.

Kat Karşılığı İnşaat Vaadi Sözleşmesi Hakkında

Arsa sahibinin dönme hakkına ayni etki kazandıran bir şerh söz konusu olmadığı için yükleniciden irtifaklı hisse alan 3 kişiler paydaş olduktan sonra sözleşmenin kendilerini bağlamadığını ileri süremezler.

Yükleniciden pay devralmış paydaşlar daha sonra yüklenicinin temerrüde düştüğü iddiası ile arsa sahibi sözleşmeden döndüğü takdirde bu yüzden kendilerine karşı dönmenin ayni etkililiği gibi kanaatimce yanlış olan görüşle bir ayni davaya muhatap olamazlar. Uygulama dönmenin ayni etkililiği görüşünden vazgeçmelidir. (Bu konuda yine görüş bildirilecektir. )

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

 
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -