Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Feragat Sözleşmesi’ndeki İrade Beyanını Miras Bırakan Geri Alabilir mi?

Feragat SözleşmesiFeragat Sözleşmesi’ndeki İrade Beyanını Miras Bırakan Geri Alabilir mi?

Aslında feragat sözleşmesi iki taraflı bir hukuki işlem olduğu için ilk bakışta miras bırakanın geri alamayacağı düşünülebilir. Ancak diğer taraftan feragat sözleşmesinde sadece miras bırakan ölüme bağlı tasarruf yapmaktadır. Şu halde feragat sözleşmesinin içinde tek taraflı bir ölüme bağlı tasarruf vardır. Olumlu miras sözleşmesi de söz konusu değildir. Olumlu miras sözleşmesi tek tarafın irade açıklamasıyla geri alınamaz ancak kanundaki sebeplerle dönülebilir. Oysa feragat sözleşmesinde saklı payından feragat eden mirasçının lehine olarak irade beyanını geri almak mümkün olmalıdır. Miras sözleşmelerinin tek taraflı içeriklerinde geri almanın mümkün olduğu kabul edilmektedir.

Feragat işlemi de zorunlu olarak iki taraflı işlem olan feragat sözleşmesi içinde yapılmasına rağmen tek taraflı maddi anlamda ölüme bağlı işlem olduğuna göre tek taraflı olarak miras bırakanın geri alması mümkün olmalıdır. Feragat eden bu durumda miras bırakanın iradesiyle sonradan mirasçı atanan bir kimse gibi olur. Kabul edip etmemesi miras bırakanın ölümünden sonra onura onun yetkisi dahilindedir. Nasıl ölüme bağlı kazandırmalarda ölümle birlikte kabul aranmaksızın vasiyet alacaklısı veya atanmış mirasçı kazandırmayı elde etmiş olup bundan sonra kazandırmayı veya mirasçılığı reddedebilirse miras bırakan ölüme bırakan tasarrufuyla feragatte kabul beyanını geri almış ise diğer mirasçıların söyleyebileceği bir şeyi olmamak gerekir. İvazsız feragat sözleşmelerinde bu husus mutlaktır. İvazlı feragat sözleşmelerinde diğer mirasçılar feragati kabul beyanını geri alınamayacağını ileri sürerek itiraz edemeyip ancak feragat karşılığında miras bırakanın verdiği ivaz saklı paylarına ihlal ediyorsa ivazı alan mirasçıya karşı TMK m.565/2 gereğince tenkis davası açabilirler.
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -