Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Evliliğin Sona Ermesi Halinde Kadın Eşin Bekleme Süresi

Evliliğin Sona Ermesi Halinde Kadın Eşin Bekleme Süresi

Evliliğin Sona Ermesi Halinde Kadın Eşin Bekleme Süresi

Evliliğin Sona Ermesi Halinde Kadın Eşin Bekleme Süresi

Kadın için bekleme süresi başlığı altında ve TMK. 132’de “Evlilik sona ermişse kadın evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez” kuralı yer almaktadır. Bu maddenin önemi soy bağının karışmasını önleyici bir madde olması şeklinde açıklanabilirdi. Ne var ki İsviçre Medeni Kanunun 257. değişik maddesi hükmünün etkisi ile TMK. 290’da kadın bu süreyi riayet etmeksizin evlendiği takdirde ikinci evlilikte kocanın baba sayılacağı bizde de kabul edilmiştir.

Şu halde, kadının evlilik birliğinin sona ermesinden itibaren 300 gün geçmeden evlenmesi halinde çocuk bu ikinci evlenme içinde doğarsa TMK. 290 gereği sona eren önceki evlilikteki erkek eş soy bağının reddi davası açamayacaktır. Şu halde bekleme süresinin bir anlamı kalmış mıdır?

Bu soruya olumlu cevap verilemediği için İsviçre Medeni Kanununda bekleme süresi kaldırılmıştır. Soy bağının reddi davası açabilecekler sayılırken de önceki kocanın soy bağının reddi davası açma hakkı İsviçre’de düzenlenmemiştir. Buna karşılık bizde TMK. 291’de ve ikinci kocanın ölümü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi veya hakkında gaiplik kararı alınması halinde yalnız kocanın altsoyu ve ana ve babasının değil “ baba olduğunu iddia eden kişi” nin de soy bağının reddi davası açabileceği belirtilmiştir. Bu son derece sakıncalı bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin hiç değilse bekleme süresine uyulmaksızın kadının evlenmesi halinde ilk eşine ve genel olarak tanınması gerekmektedir. Oysa TMK. 290 İsviçre’den ikinci evliliğin karinesine üstünlük tanınması kuralını almıştır. Fakat bekleme süresini kaldırmamıştır. Şu halde kadın bekleme süresine uymadığı takdirde önceki eşinden olan çocuğu ikinci evlilik içinde doğurması halinde çocuğun gerçek babasının dava (aile ve boşanma hukuku) açma hakkı olmayacaktır. Bu durumda bekleme süresinin kanunda yer almasının anlamı nedir?

Evliliğin Sona Ermesi Halinde Kadın Eşin Bekleme Süresi

Kanaatimce; İsviçre’de olmayıp bizde TMK 291’e konan “ baba olduğunu iddia eden kişi” ibaresi son derece sakıncalıdır ve kanundan çıkartılmalıdır. Çünkü böyle bir kural kocanın ikinci koca olup olmadığına da bakılmaksızın kocanın dava açamayacak durumda olduğu zamanda ahlaksız bir kimseye çocuğun kendisinden olduğunu iddia etme imkanı vermektedir. TMK. 290 ve 291 arasındaki uyum şu şekilde sağlanmalıdır:

TMK 290’daki karinelerin çakışması halinde ikinci evliliğin karinesine mutlak üstünlük tanınması şeklindeki düzenleme yerine şu mealde bir kural getirilmelidir:

Bekleme süresine uyulmaksızın kadın yeni bir evlilik yaptığı takdirde bu evlilik içinde 300 gün geçmeksizin doğan çocuk için önceki evlilikteki erkek eş özel şartlar aranmaksızın soy bağının reddi davası açabilmelidir.

TMK 291’deki “baba olduğunu iddia eden kişi “ ibaresi her halde halk arasında “imam nikahları”  denen birlikteliklerden kadının hamile kalması halinde resmi nikah bulunmadığı için yok sayılan bu birliğin sona ermesinden sonra kadının bekleme süresine uymaksızın evlenmesi halinde doğacak çocuğun babalığını iddia etmeye hiç olmazsa maddede belirtilen şartlardan birisi varsa imkan tanınması içindir.

Ne var ki kanunda imam nikahı gibi bir ibare de kullanılamayacağı göre sonuç olarak bu sakıncalı düzenlemeden yalnız önceki eş değil fiil birliktelik halindeki erkek eş, hatta şantaj fırsatını bulan ahlaksızlar da yararlanabilecektir. Özet olarak:“Çocuğun soy bağının reddi davasını açma hakkı her kişinin değil önceki er kişinin (koca)  hakkı olmalıdır !”

 
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -