Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Boşanma davasında çocukla şahsi ilişki

Boşanma davasında çocukla şahsi ilişki sürdürülmesi, çocuğun duygusal ve zihinsel esenliği için çok önemlidir. Her iki ebeveynle de duygusal bir bağ kurmak, çocuğa zor zamanlarda bir güvenlik ve istikrar duygusu sağlar. Uluslararası sözleşmeler, çocuğun yalnızca ebeveynleri ile değil, aynı zamanda diğer aile üyeleriyle de kişisel ilişkiler kurma hakkını tanır. Bu nedenle, boşanma sırasında ve sonrasında her iki ebeveynin de çocukla kişisel bir ilişki sürdürmeye öncelik vermesi esastır.

Boşanma davası sırasında çocukla kişisel ilişkiyi sürdürmenin önemi

Tutarlılık ve istikrar, çocukların gelişimi için çok önemlidir ve her iki ebeveynle de kişisel bir ilişki sürdürmek bu istikrarı sağlayabilir. Mahkeme tipik olarak bir boşanma davası açtıktan sonra velayeti bir ebeveyne verir. Ancak çocukla kişisel ilişkilerin kurulması, özellikle boşanma ya da ayrılık davalarında geniş bir kapsama sahiptir. Çocuk üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı sürece hakim, velayeti çocuğa istikrarlı ve tutarlı bir ortam sağlayabilecek olan ebeveyne vermeyi değerlendirecektir. Artık birlikte yaşamasalar bile, çocuk için istikrarlı ve tutarlı bir ortam yaratmak için her iki ebeveynin birlikte çalışması önemlidir.

Hukuki hususlar ve mahkeme kararları, boşanma davası sırasında çocukla kişisel ilişkinin kurulmasında ve sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Aile mahkemesi, boşanma davası devam ederken çocuğun annesi veya babasıyla kişisel ilişkinin nasıl kurulacağına ve sürdürüleceğine karar vermekle görevlidir. Mahkeme, çocuğun sağlık durumu, çocuğun uzun vadeli refahı ve her iki ebeveynin mali durumu gibi çeşitli faktörleri dikkate alır. Ayrıca, çocuğun ikamet ettiği yer mahkemesi de çocukla kişisel ilişki kurma yetkisine sahiptir. Bu nedenle, kişisel ilişkilerine ilişkin tüm kararlarda çocuğun yüksek yararının ön planda tutulmasını sağlamak için her iki ebeveynin de mahkemeyle birlikte çalışması önemlidir.

Boşanma davası sırasında çocukla kişisel ilişkiyi sürdürme stratejileri

Boşanma davası sırasında çocukla kişisel bir ilişki sürdürmek zor olabilir, ancak yardımcı olabilecek stratejiler vardır. En önemli stratejilerden biri diğer ebeveyn ile iletişim ve işbirliğidir. Ebeveynler, diğer ebeveynle mümkün olduğunca çatışmasız iletişim kurmaya çalışmalıdır, çünkü bu, gerilimi azaltmaya ve çocukla olumlu bir ilişki geliştirmeye yardımcı olabilir. Her ebeveynin sorumluluklarını ve programlarını özetleyen bir ebeveynlik planı oluşturmak, her iki ebeveynin de çocuğun yaşamına dahil olmasını ve çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Ebeveynler, birlikte çalışarak ve çocuğun yüksek yararını ön planda tutarak, boşanma davası sırasında çocukları ile olumlu bir ilişki sürdürebilirler.

Boşanma davası sırasında çocukla kişisel ilişkiyi sürdürmenin bir başka stratejisi de profesyonel destek ve rehberlik almaktır. Bu, boşanma ve aile meselelerinde uzmanlaşmış bir terapist veya danışmanla çalışmayı ve ayrıca velayet ve ziyaretle ilgili yasal konularda rehberlik sağlayabilecek bir aile hukuku avukatına danışmayı içerebilir. Bazı durumlarda, ebeveynler, çocukları ile kişisel bir ilişki kurmak için mahkeme müdahalesine de ihtiyaç duyabilirler. Durum ne olursa olsun, profesyonel destek ve rehberlik almak, ebeveynlerin boşanma davasının karmaşıklığını aşmasına ve çocuklarıyla olan ilişkilerinin güçlü kalmasını sağlamasına yardımcı olabilir.

Son olarak, boşanma davası sırasında ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçlarına ve iyiliğine kendilerininkinden daha fazla öncelik vermesi önemlidir. Bu, esnek olmayı ve ziyaret programlarına uyum sağlamayı ve ayrıca diğer ebeveynle uzlaşmaya ve müzakereye açık olmayı içerir. Ebeveynler ayrıca, zor bir boşanma davasının ortasında bile çocukları ile olumlu ve destekleyici bir ilişki sürdürmek için çaba göstermelidir. Ebeveynler, çocuklarına öncelik vererek ve kişisel bir ilişkiyi sürdürmek için adımlar atarak, çocuklarının boşanmanın zorluklarını aşmasına ve her iki ebeveynle de güçlü ve sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olabilir.

Boşanma davası sırasında çocukla kişisel ilişkiyi sürdürememenin sonuçları

Boşanma davası sırasında çocukla kişisel ilişkinin sürdürülmemesi, çocuğun duygusal ve zihinsel sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Çocukla kişisel ilişki kurma hakkı, uluslararası sözleşmelerde ve birçok ulusal hukuk sisteminde yalnızca ebeveynlik hakkı olarak değil, aynı zamanda çocuğun hakkı olarak da tanınmaktadır. Çocuk ile anne baba arasındaki kan bağının doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur. Bu nedenle, bir ebeveyn boşanma davası sırasında çocuğuyla kişisel ilişkisini sürdüremezse, çocuğun duygusal ve zihinsel iyiliği üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Boşanma sırasında ve sonrasında çocukların yaşadığı travma, bir ebeveyn onlarla kişisel bir ilişki sürdürmekte başarısız olduğunda yoğunlaşabilir.

Boşanma davası sırasında çocukla kişisel ilişkiyi sürdürmemenin hukuki sonuçları da vardır. Boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme velayeti ya anneye ya da babaya verir.
Ancak velayeti verilmeyen eş, çocuğun ebeveyni olarak yasal haklarını korur. Mahkeme, gözaltına alınmayan ebeveynle kişisel bir ilişki sürdürmenin çocuğun yararına olduğuna karar verirse, ziyaret veya diğer iletişim biçimlerine karar verebilir. Bir ebeveyn, çocuğuyla kişisel ilişkilerine ilişkin mahkeme kararlarına uymadığı takdirde, para cezası ve hatta hapis cezası gibi yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabilir.

Boşanma davası sırasında çocukla kişisel ilişkinin sürdürülememesi de ebeveyn-çocuk ilişkisi üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra bile, kişisel ilişki eksikliğinden kaynaklanan hasar, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki üzerinde kalıcı etkiler bırakabilir. Bu nedenle, ebeveynlerin boşanma davası sırasında ve sonrasında çocukları ile kişisel bir ilişki sürdürmeye öncelik vermeleri çok önemlidir. Mahkeme bir ebeveyne velayet vermezse, uzun vadede onlarla sağlıklı ve olumlu bir ilişki sürdürmek için çocuklarıyla kişisel bir ilişki kurmaya çalışmalıdır.
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -