Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

Kadem İstanbul Sözleşme Raporu, Basına Sunum Metni

AV. Kezban Hatemi’nin  Kadem İstanbul Sözleşmesi Raporu ve Basına Sunum Metni Hakkındaki Görüşleri

1-      Metnin başında ve özellikle sıralanan hususların 1’cisine ayrılan başlık altında yapılan tesbitler  çok yerindedir. Şiddet ve ailenin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması gerçekten de şiddet mağduru için ciddi bir tehlike doğurmaktadır. Bu hususun belirtilmesi yerinde olmuştur.

Ayrıca, şiddetin toplumsal bir sorun olarak görülmesi gerektiğini kabul ettiğimizde bu toplumsal sorunda yanlış dini kanaatlerin de rolü olduğunu unutmamak gerekir.

Yüzyıllar boyunca yerleşmiş yanlış yorumlar erkeğin kadın eş üzerinde te’dip hakkı olduğu kanaatine genel bir dini kanaat haline getirmektedir. Oysa gerçek bunun tam aksidir.

KADEM olarak bu konuda bir şey yapmak istenirse senelerdir İslam’da kadına şiddetin hiçbir meşrulaştırıcı gerekçesi bulunmadığına ilişkin konuşma, yazı, beyan ve kitapların sahibi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’yi bir broşür yazdırılarak dağıtılabilir. Diyanet işleri ile de işbirliği halinde olarak yanlış kanaatlerle mücadele edilmelidir.

2-      2. Başlık altında yer alan “Mahkemelerin Kanunları uygulamadaki şok edici (sarsıcı) yetersizlikleri” ibaresinin kullanılması da yerinde olmuştur.

3-      “Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olarak görülmemesi” başlığı altında da yukarıda işaret edildiği üzere doğru tesbitler yer almaktadır. Tekrar ediyoruz ki bu alanda yerleşmiş yanlış dini ön yargıların da düzeltilmesi için gayret gösterilmelidir.

4-      ŞÖNİM sayısının az olmasına ilişkin tesbitler de yerindedir. Şiddeti önlemek için tüm hizmetlerin aynı çatı altında koordine edilmesi (tek kapı sistemi) de önemli ve yerinde bir istektir.

5-      Toplumun ortak sorumluluğu ve mücadele araçlarına ilişkin son başlık altında da dini liderler ve medyanın sorumlulukları olduğu hatırlatılmaktadır. Dini liderler bizde batı Hristiyan toplumlarında olduğu gibi devlet dışı bir tüzelkişiliği olan kilise mensubu olmadıkları için kimin dini lider sayılacağı da tartışmalı bir husus olabilir. Bizim Anayasal yapılanmamıza göre özellikle Diyanet İşleri Başkanlığıyla birlikte çalışılması şeklinde bu teklifin somutlaştırılması yerinde olur. Diğer dini görevlilerin de bir kamu tüzelkişiliğine mensup olmasalar dahi yardımcı olmaları beklenir.

6-      İstanbul Sözleşmesi toplumumuzun dini ve ahlaki kanaatlerini tehlikeye atan bir metin olarak yanlış değerlendirilmemesi hususu da özellikle vurgulanırsa yerinde olur. Bu metnin eşcinsel birliktelikleri Türk toplumuna dayattığı gibi bir endişenin haklı olmadığı belirtilmelidir. Bu sözleşme Türk Pozitif Hukukuna eşcinsel birlikteliklere bazı evlilik sonuçlarını bağlama amacı ile imzalanan bir sözleşme değildir. Sadece kadının maruz kaldığı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesinde etkin bir hareket meydana getirebilmek için hazırlanmış ve imzalanmıştır. Yanlış değerlendirme ve ön yargıların idarenin özellikle alt kademesindeki görevlileri etkileyerek İstanbul Sözleşmesinin de kağıt üzerinde kalan bir metin olmamasını sağlama yönünde gereken her uyarıyı ve her öneriyi düşünüp yapmamız gerekir.

 

 
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -