Hatemi Hukuk Bürosu

Hatemi Hukuk Bürosu

6284 SAYILI KANUN

6284 SAYILI KANUN

HAKKINDAKİ UYGULAMA SORUNLARI:

1-Kanun suistimal edilmektedir. (Uygulama alanı kötü niyetli olarak çok genişletildi)

( Taraflar şoföre, bahçivana, evdeki hizmetliye uzaklaştırma kararı alabilmektedir)

2- Aile birliğinin korunması açısından şikayete bağlı olmalı.

3-Boşanma davalarında 6284 cezai boyutu ile delil olarak dikkate alınmamalı. (İş yoğunluğuna sebep oluyor / kötü niyetli taraflar delil üretiyor oysa karar delilsiz veriliyor. )

4-İtiraz halinde duruşma açılmalı

5-Nafaka ve kişisel ilişki asla bu kanun kapsamı içinde yer almamalı

6- Boşanma davası açıldıktan sonra tedbir davaya bakan mahkeme tarafından verilmelidir.

7-6284 sayılı kanun 13/1 maddesi uygulamada tereddüt yaratmakta. Tedbir kararı mahkeme tarafından tebliğe çıkarılmakta, savcılık infazı yerine getirmektedir. Ancak, hangisinin önce tebliğ sayılacağı tereddütlüdür.

8- Tebliğden önce verilen süre dolmuşsa aykırılık karşısında müeyyide uygulaması vs sorunlar.

9- Uzaklaştırma ve yaklaştırmama kararlarında kararın ölçüsü neye göre ve nasıl değerlendirilmektedir. Örneğin 50 metre yaklaşmama gibi.

10-Her iki tarafta (kadın /erkek) ayrı ayrı yerlerden uzaklaştırma kararı aldığında ev boş kalmaktadır?

6284 sayılı Kanuna ilişkin talepler çok fazla ve dosya sayısı kabarıktır. Öyle ki, kötü niyetli meslek gurupları tarafından istismar edilmektedir. (Kötü niyetli meslek gurubundan öğretmen tayini için kullanılmak istenmiş ancak mahkeme reddetmiştir)

11-Bu konuda çok ciddi tebliğat sıkıntısı yaşanmaktadır. (Özel Tebliğat Usulleri ve Kanuni düzenlemesi yapılmadır)

12-Kanunun uygulanmasında hangi usul uygulanacaktır. Ceza / Hukuk mu?

13-Özel Mahkemeler / vakit alıyor.
Adres

Gümüşsuyu İnönü Cad. AKun Apt. No:39/6 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon

+90 212 243 6303 +90 212 252 2559

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 09:30 / 18:30
Hafta sonu : -